VietNhatClub tập khai xuân & du xuân 2012

Sáng mồng 7 Tết tức 29/01/2012. Việt Nhật Club đã có buổi tập khai xuân tại võ đường Việt Nhật.

Mặc dù trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng các bạn học viên vẫn đến rất đông đủ để tham gia tập luyện.

Sau đó CLB đã tổ chức đi du xuân ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.

CLB Karatedo Viet Nhat Tap khai xuan va du xuan Nham thin 2012

Lễ Thầy

 

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Lễ Bạn

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Tập

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Tập

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Chơi trò chơi nho nhỏ

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Lecture time 🙂

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Nghe các anh lớn chia sẻ

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Chơi xuân ở Văn Miếu - Quốc tử Giám

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Pose

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Vietnhatclub Next Top Model 🙂

CLB Karatedo Viet Nhat tap khai xuan va du xuan nham thin 2012

Tập thể đông vui 😉

 

Câu lc b Võ thut Vit Nht

“Hc võ là hc đo”

Mobile: 01684 515 991

Email: vietnhatclub.haithanh@gmail.com

Yahoo: thanhnh4786

Skype: thanhnh4786

Website: http://vietnhatclub.org

Weblog: https://vietnhatclub.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: