VietNhatClub Champions

Các nhà vô địch của  CLB Võ thuật Việt Nhật

Nghiêm Anh Thư - Việt Nhật Karatedo Club

Việt Nhật Karatedo Club Champions - Nguyễn Phương Anh

Vũ Huyền My - Việt Nhật Karatedo Club

Nghiêm Xuân Hùng - Việt Nhật Karatedo Club

Dương Huy Luân - VIệt Nhật Karatedo Club

—- To be Continued —-

Câu lc b Võ thut Vit Nht

“Hc võ là hc đo”

Mobile: 01684 515 991

Email: vietnhatclub.haithanh@gmail.com

Yahoo: borland_pascal70

Skype: devil4786

Website: http://vietnhatclub.org

Weblog: https://vietnhatclub.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: