Video

Quang cảnh 1 buổi tập của Việt Nhật Club – Địa điểm Hoàng Hoa Thám

Khởi động

Phát triển chung

Break

Kỹ thuật căn bản

Phân nhóm tập luyện

Tập ngã & Thể lực

Câu lạc bộ võ thuật Việt Nhật
“Học võ là học đạo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: